logo
?>

logo

ROBERT BRODZIK


Robert Brodzik jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht na wydziale prawa Uniwersytetu Kolońskiego.

Przed dołączeniem do kancelarii był członkiem zespołu ochrony danych osobowych oraz prawa korporacyjnego w jednej z największych kancelarii w Polsce. Robert przeprowadził wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ponad 30 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż, m.in. bankowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz marketingowej. W podobnym zakresie przeprowadził kilkanaście audytów pod kątem wymogów prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doradzał klientom w zakresie incydentów bezpieczeństwa i naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadził również negocjacje umów powierzenia przetwarzania danych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych oraz prowadził szkolenia z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz transakcjach M&A.

Robert jest autorem publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych, w tym jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Jest również laureatem konkursu organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na opracowanie najlepszego modelu prawnego wdrożenia aplikacji korzystającej z geolokalizacji przy użyciu technologii beacon.