logo

Prywatność. Prawo nowych technologii.
Szyte na miarę.

logo

PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

PRAWO
NOWYCH TECHNOLOGII

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

OCHRONA
DANYCH OSOBOWYCH

Scroll

Wspólnicy o kancelarii


MARCIN LEWOSZEWSKI

“Uważnie przyglądamy się rynkowi i uczymy się nowych trendów, dzięki czemu rozumiemy potrzeby biznesowe klientów. Nasza praca to nie tylko znajdywanie rozwiązań prawnych, ale wyszukiwanie takich rozwiązań, które pomogą klientom w rozwinięciu ich działalności, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii.”

ANNA KOBYLAŃSKA

“Doradzamy w tych dziedzinach prawa, które najbardziej lubimy i którymi się pasjonujemy. Nasi klienci widzą to zaangażowanie i cenią nas za to. Często nawiązujemy ciepłe i długotrwałe relacje z osobami reprezentującymi naszych klientów – dla nas to źródło satysfakcji i podstawa udanej współpracy.”

ARWID MEDNIS

“Dołączyłem do Anny i Marcina, ponieważ mamy podobne doświadczenia zawodowe i przemyślenia na temat biznesu. Po latach pracy w korporacjach i dużych kancelariach zapragnęliśmy wszyscy większej niezależności. Ale większa swoboda, to większa odpowiedzialność, która wymusza jak najlepsze zrozumienie potrzeb klienta. Zdajemy sobie również sprawę, że klient potrzebuje nie tylko wysokiej jakości doradztwa, ale i szerszego zrozumienia jego spraw. Mamy zespół, który jest w stanie to zapewnić.”

logo

O nas


Stworzyliśmy wyspecjalizowaną kancelarię prawną, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasz cel to zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych – zawsze szytych na miarę ich biznesu.

Bazujemy na naszym wieloletnim doświadczeniu, zdobytym w renomowanych kancelariach międzynarodowych działających w Polsce.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie praw autorskich, praw pokrewnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, know-how, ochrony przed czynami nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa prasowego i prawa reklamy.



Świadczymy wsparcie w dostosowaniu działalności gospodarczej do wymogów przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w kontekście ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Wypracowujemy bezpieczne rozwiązania prawne dla nowych form zbierania i wykorzystania danych, w tym danych osobowych, np. przy użyciu dronów, mediów społecznościowych, analiz Big Data, czy Internetu Rzeczy.

SPECJALIZACJE


OCHRONA
DANYCH
OSOBOWYCH

Przygotowanie firm do wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, wsparcie w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawa w procesie korzystania z nowych technologii oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organem nadzoru.

OCHRONA
WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

Pomagamy klientom zabezpieczyć ich prawa zarówno na etapie tworzenia własności intelektualnej (w tym w relacji pracodawca – pracownik, zleceniodawca – wykonawca), jaki i w trakcie przekształceń i zmian korporacyjnych (np. przy zbyciu części lub całości przedsiębiorstwa).

PRAWO
NOWYCH
TECHNOLOGII

Pomagamy klientom w ustalaniu uprawnień do korzystania z nowych technologii, uzyskaniu praw do niezakłóconego korzystania z nich, a także w ochronie przed roszczeniami mogącymi powstać na skutek korzystania z nowych technologii.

PRAWO
TELEKOMUNIKACYJNE

Posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie prawa telekomunikacyjnego, obejmujące kilkaset postępowań, w tym sporów regulacyjnych największych operatorów telekomunikacyjny oraz dostawców usług telekomunikacyjnych.

ZESPÓŁ


ANNA KOBYLAŃSKA, ADWOKAT - WSPÓLNIK

Anna Kobylańska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Przed założeniem własnej kancelarii, przez kilkanaście lat prowadziła praktyki Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Nowych Technologii i Danych Osobowych w międzynarodowych firmach prawniczych.

Anna specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa mediów i reklamy, prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących ochrony domen internetowych, wykorzystania nowych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (Internet Rzeczy, analizy Big Data, targetowanie behawioralne) i wdrożeń systemów informatycznych. Uczestniczyła także w projektach oceny potencjału startupów technologicznych w kontekście wytwarzanej przez nie własności intelektualnej. W zakresie wdrożenia wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pracowała dla klientów z sektora finansowego, branży medialnej, samochodowej, handlu detalicznego (retail), sektora farmaceutycznego oraz doradztwa biznesowego.

Jest autorką jednej z pierwszych publikacji książkowych w Polsce na temat „Ochrony znaków towarowych w Internecie” oraz współautorem książek „Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców” oraz „Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersqautting. A European Perspective”. Przez kilka kadencji uczestniczyła w pracach komitetów INTA (International Trademark Association, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu ochrony znaków towarowych), w tym w kadencji 2016 – 2017 – w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Jest członkiem International Association of Privacy Professionals oraz członkiem Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. stosowania RODO.

Prowadzona przez Annę praktyka prawa ochrony danych osobowych została wyróżniona w 2017 roku w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight. Rokrocznie od 2012 roku Anna jest też wyróżniana w rankingach Chambers and Partners Europe w kategorii TMT – ochrona danych osobowych.

Kontakt:

e: Anna.Kobylanska @ klmlaw.pl

t: +48 515 975 705

MARCIN LEWOSZEWSKI, RADCA PRAWNY - WSPÓLNIK

Marcin Lewoszewski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przed dołączeniem do kancelarii, przez ponad siedem lat współpracował w ramach zespołu TMT z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawniczych z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, przez dwa lata, pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Od lat Marcin doradza klientom, których najcenniejszym aktywem są dane osobowe. W ostatnim czasie pomagał polskiemu producentowi gier komputerowych działającemu globalnie w dostosowaniu procesów biznesowych do wymogów rozporządzenia ogólnego o ochronie danych. W podobnym zakresie wspierał jeden z największych w Polsce podmiotów prowadzących badania kliniczne na zlecenie. Doradzał także dużej grupie kapitałowej działającej na rynku finansowym w związku z naruszeniami ochrony danych osobowych. Pomagał jednej z największych korporacji na świecie w procesie akceptacji wiążących reguł korporacyjnych w postępowaniu przed polskim organem ochrony danych.

Obecnie reprezentuje przed sądem stronę postępowania zakończonego nałożeniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pierwszej w Polsce kary pieniężnej na administratora, którego działalność opiera się na przetwarzaniu danych z publicznie dostępnych rejestrów.

Jego doświadczenie niezwiązane z ochroną danych osobowych skupia się wokół nowych technologii – doradza wiodącym markom działającym na globalnym rynku mediów i telekomunikacji, m.in. w zakresie usług OTT (media streaming, VoIP).

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych – publikował między innymi w polskiej edycji Harvard Business Review, w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, oraz z granicą – w BNA Bloomberg, IAPP PrivacyTracker czy DataGuidance. Jest współautorem rozdziału w książce poświęconej polskim regulacjom ochrony danych osobowych „The Law Reviews: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity”. Był wielokrotnie cytowany przez profesjonalną prasę w Polsce i za granicą, w tym przez opiniotwórczy Politico. Niezależnie od pracy w kancelarii, jest redaktorem naczelnym kwartalnika Informacja w Administracji Publicznej, wydawanego przez C.H. Beck.

W 2016 r. został wyselekcjonowany przez International Association of Privacy Professionals, globalnie działającej organizacji skupiającej profesjonalistów zajmujących się ochroną danych osobowych, jako co-chair IAPP KnowledgeNET Poland. Dziennik Gazeta Prawna wskazał go jako jednego z 30 najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 30 rokiem życia.

Kontakt:

e: Marcin.Lewoszewski @ klmlaw.pl

t: +48 604 817 352

ARWID MEDNIS, RADCA PRAWNY - WSPÓLNIK

Dr hab. Arwid Mednis jest radcą prawnym, specjalizującym się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie ochrony danych osobowych i prawie telekomunikacyjnym. Zajmuje się także kwestiami cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz dostępem do informacji publicznej.

Specjalnością Arwida jest także prawo administracyjne, w szczególności prawo samorządu terytorialnego oraz partnerstwo publicznoprywatne.

W latach 1991-2000 reprezentował Polskę w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych w Radzie Europy w Strasburgu, w latach 1998-2000 był jego przewodniczącym. Był członkiem Rady Naukowej GIODO, a także autorem i współautorem projektów ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i wymiany informacji gospodarczej.

Podczas prac nad regulacjami wdrażającymi Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO) był ekspertem z ramienia instytucji publicznych i prywatnych

Reprezentuje klientów w sprawach regulacyjnych oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Arwid Mednis pracuje również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia m.in. z zakresu dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych, prawa łączności elektronicznej oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorem licznych publikacji z powyższych dziedzin.

Od wielu lat zajmuje pozycję lidera w zakresie prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony danych osobowych w rankingach wydawnictw specjalistycznych i informatorów prawniczych, w tym m.in. Chambers Europe Legal Directory, Legal 500 EMEA oraz Legal Experts EMEA. Jest także regularnie wyróżniany w rankingach kancelarii prawnej dziennika Rzeczpospolita (m. in. lider w dziedzinie ochrony danych osobowych w 2018 i 2019).

Kontakt:

e: Arwid.Mednis @ klmlaw.pl

t: +48 510 087 786

PIOTR CHOCHOWSKI, ADWOKAT - OF COUNSEL

Piotr Chochowski jest adwokatem z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności prawa telekomunikacyjnego. Zajmuje się również prawem ochrony danych osobowych i zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Doradzał największym operatorom telekomunikacyjnym na rynku w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej oraz współpracy międzyoperatorskiej. Z sukcesem reprezentował przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Doradzał w sprawach o wielomilionowe odszkodowania należne za niewykonanie umowy przy największych projektach infrastrukturalnych. Doradzał podmiotom finansowym w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów dotyczących współpracy pomiędzy największymi operatorami telekomunikacyjnymi na rynku. Uczestniczył w precedensowych przedsięwzięciach obejmujących budowę wspólnej sieci radiowej przez głównych operatorów mobilnych w kraju oraz współpracę pomiędzy operatorem mobilnym a bankiem w świadczeniu usług bankowych klientom operatora.

Dane kontaktowe:

e: Piotr.Chochowski @ klmlaw.pl

t: +48 22 25 34567

EWELINA KĘCIEK, SENIOR ASSOCIATE - ADWOKATKA

Ewelina Kęciek jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowoczesnych technologii zorganizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis współpracowała z warszawskimi kancelariami zajmującymi się m.in. ochroną danych osobowych i obsługą podmiotów z branży e-commerce.

Ewelina specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz przepisach regulujących branżę e-commerce, w tym przepisach konsumenckich. Swoją wiedzę w tym zakresie wykorzystuje działając na rzecz klientów z różnych sektorów gospodarki. Ewelina posiada doświadczenie w prowadzeniu audytów oceny zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wdrożeniu wymogów RODO, w tym w prowadzeniu szkoleń w kilkunastu spółkach. Była członkiem zespołu Inspektora Ochrony Danych w jednej z wiodących grup mediowych w Polsce. Ewelina opiniuje i sporządza wewnętrzną dokumentację RODO oraz dokumentację na strony internetowe, uczestnicząc w projekcie od powstania idei do jego pełnej implementacji.

ROBERT BRODZIK, SENIOR ASSOCIATE - ADWOKAT

Robert Brodzik jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Lehrstuhl für US-amerikanisches Recht na wydziale prawa Uniwersytetu Kolońskiego.

Przed dołączeniem do kancelarii był członkiem zespołu ochrony danych osobowych oraz prawa korporacyjnego w jednej z największych kancelarii w Polsce. Robert przeprowadził wdrożenie wymogów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w ponad 30 przedsiębiorstwach z różnych sektorów i branż, m.in. bankowej, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, FMCG oraz marketingowej. W podobnym zakresie przeprowadził kilkanaście audytów pod kątem wymogów prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Doradzał klientom w zakresie incydentów bezpieczeństwa i naruszeń ochrony danych osobowych oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadził również negocjacje umów powierzenia przetwarzania danych. Pełnił funkcję inspektora ochrony danych oraz prowadził szkolenia z prawa ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada również doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego oraz transakcjach M&A.

Robert jest autorem publikacji i artykułów o tematyce ochrony danych osobowych, w tym jest współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Jest również laureatem konkursu organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na opracowanie najlepszego modelu prawnego wdrożenia aplikacji korzystającej z geolokalizacji przy użyciu technologii beacon.

ANNA STĘPIEŃ, ASSOCIATE - ADWOKATKA

Anna Stępień jest aplikantką adwokacką II roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia podyplomowe w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska Lewoszewski Mednis zdobywała doświadczenie w działach procesowych najbardziej prestiżowych kancelarii międzynarodowych i polskich. Udzielała również porad prawnych w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, sądowoadministracyjnych, cywilnych, karnych i arbitrażowych oraz dokonywała analiz prawnych dla największych spółek operujących na polskim rynku z różnych sektorów gospodarki, głównie z sektora budowlanego, finansowego, nieruchomościowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa i podmiotów publicznych. W zakresie postępowań cywilnych zajmowała się głównie odpowiedzialnością deliktową, odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz w sporach budowlanych, nieruchomościowych i korporacyjnych. W zakresie postępowań karnych zajmuje się prawem karnym gospodarczym. Doradzała również spółkom w sprawach związanych z pandemią wirusa COVID-19.

MONIKA CHYLAK, ASSOCIATE - RADCA PRAWNY

Monika Chylak ukończyła studia podyplomowe z „Prawa własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od kilku lat zajmuje się doradztwem prawnym w obszarze prawa autorskiego. Współpracowała z jedną z warszawskich kancelarii obsługując branżę mediów. Przygotowywała umowy licencyjne i umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz brała udział w negocjacjach biznesowych.

Prowadziła szkolenia z obszaru prawa własności intelektualnej dla członków ZPAF okręgu katowickiego oraz uczestników KTW Fashion Week.

Uczestniczyła w Fashion Law Masterclass organizowanym przez Condé Nast College of Fashion & Design w Londynie. Ukończyła szkolenie „General Course on Intellectual Property” organizowane przez WIPO.

 

MIKOŁAJ OSTOJA-CIEMNY, ASSOCIATE - APLIKANT ADWOKACKI

Mikołaj Ostoja-Ciemny jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w zespołach zajmujących się transformacją cyfrową, prawem nowych technologii i ochroną danych osobowych w renomowanej polskiej kancelarii prawnej. Z wyróżnieniem ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także na Uniwersytecie Lizbońskim.

Mikołaj specjalizuje się w doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności i prawa nowych technologii, w tym kontraktów IT. Uczestniczył we wdrożeniach informatycznych  w sektorach regulowanych (w tym chmury obliczeniowej), wdrożeniach wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także doradzał w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu prawa autorskiego i zwinnego zarządzania projektami.

FILIP STARZEC, JUNIOR ASSOCIATE - APLIKANT ADWOKACKI

Filip Starzec jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również roczny kurs Centrum Prawa Amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Georgia State University Collage od Law i Emory University School of Law. Przed przystąpieniem do Kancelarii KLM LAW, Filip zdobywał doświadczenie z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prawa farmaceutycznego i bankowego w polskich i międzynarodowych kancelariach.

Filip specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa i prawa nowych technologii. Zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych, regulacjami dotyczącymi tajemnic zawodowych i możliwościami zastosowania technologii blockchain. Jest jednym ze współzałożycieli Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim i honorowym członkiem Koła Naukowego Mediacji Negocjacji i Arbitrażu KoMiN.

MAŁGORZATA GIEMZA, STAŻYSTKA

Małgorzata Giemza jest studentką piątego roku na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje również na University of California Berkeley School of Law, realizując program LL.M. Executive Track, ze specjalizacją w Law & Technology. Studiowała także w Nova School of Law w Lizbonie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w prawie korporacyjnym oraz transakcjach M&A. Uczestniczyła również w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, udzielając pomocy prawnej pro bono ofiarom przemocy i dyskryminacji. Małgorzata jest członkinią licznych kół naukowych oraz organizacji studenckich zajmujących się m.in. prawem nowych technologii, sztuką i prawem oraz stosowaniem prawa w praktyce.

IZABELA SIENICKA, STAŻYSTKA

Izabela Sienicka jest studentką V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w prawie ochrony danych osobowych. Ponadto, odbywała praktyki sądowe w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Izabela jest członkinią koła naukowego białego wywiadu. Do jej zainteresowań należy prawo nowych technologii, prawo karne oraz prawo ochrony danych osobowych.