logo
?>

logo

MIKOŁAJ OSTOJA-CIEMNY


Mikołaj Ostoja-Ciemny jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Wcześniejsze doświadczenie zdobywał w zespołach zajmujących się transformacją cyfrową, prawem nowych technologii i ochroną danych osobowych w renomowanej polskiej kancelarii prawnej. Z wyróżnieniem ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, studiował także na Uniwersytecie Lizbońskim.

Mikołaj specjalizuje się w doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych, prywatności i prawa nowych technologii, w tym kontraktów IT. Uczestniczył we wdrożeniach informatycznych  w sektorach regulowanych (w tym chmury obliczeniowej), wdrożeniach wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a także doradzał w zakresie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Ma doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu prawa autorskiego i zwinnego zarządzania projektami.