logo
?>

logo

MAŁGORZATA GIEMZA


Małgorzata Giemza jest studentką piątego roku na Uniwersytecie Warszawskim. Studiuje również na University of California Berkeley School of Law, realizując program LL.M. Executive Track, ze specjalizacją w Law & Technology. Studiowała także w Nova School of Law w Lizbonie. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w prawie korporacyjnym oraz transakcjach M&A. Uczestniczyła również w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, udzielając pomocy prawnej pro bono ofiarom przemocy i dyskryminacji. Małgorzata jest członkinią licznych kół naukowych oraz organizacji studenckich zajmujących się m.in. prawem nowych technologii, sztuką i prawem oraz stosowaniem prawa w praktyce.