logo
?>

logo

JAKUB KRUPIŃSKI


Jakub Krupiński jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz kontynuuje studia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Ekonomii i Zarządzania tej samej uczelni. Był członkiem Koła Prawa Własności Intelektualnej przy Uczelni Łazarskiego. Podczas studiów ukończył kurs z alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Zdobywał doświadczenie w renomowanej polskiej kancelarii prowadzącej sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i karnego.

Jakub zajmuje się doradztwem w zakresie prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz cyberbezpieczeństwa i nowych technologii. Aktywnie doradza spółkom w zakresie powierzania przetwarzania danych osobowych, przekazywania danych osobowych do państw trzecich oraz innych aspektach zgodności przetwarzania danych osobowych z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w ramach różnych procesów biznesowych. Zajmuje się także doradztwem przy innowacyjnych projektach oraz przeprowadzaniem analiz potencjalnych ryzyk prawnych.

Jego zainteresowania dotyczą również sfery rozwoju oraz zastosowania technologii w sferze finansowej (fintech).