logo
?>

logo

FILIP STARZEC


Filip Starzec jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył również roczny kurs Centrum Prawa Amerykańskiego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Georgia State University Collage od Law i Emory University School of Law. Przed przystąpieniem do Kancelarii KLM LAW, Filip zdobywał doświadczenie z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów, prawa farmaceutycznego i bankowego w polskich i międzynarodowych kancelariach.

Filip specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących cyberbezpieczeństwa i prawa nowych technologii. Zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych, regulacjami dotyczącymi tajemnic zawodowych i możliwościami zastosowania technologii blockchain. Jest jednym ze współzałożycieli Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim i honorowym członkiem Koła Naukowego Mediacji Negocjacji i Arbitrażu KoMiN.